Obxectivos

1. PROMOVER INCIDENCIA NOS ORGANISMOS PÚBLICOS PARA A REIVINDICACIÓN E PROMOCIÓN DO EXERCICIO EFECTIVO DOS DEREITOS DAS PERSOAS CON AACC E DAS SÚAS FAMILIAS
 • Promove e defende os dereitos no ámbito normativo, administrativo e particular.
2. PROMOVER A SENSIBILIZACIÓN E A CONCIENCIACIÓN DOS GRUPOS DE INTERESE, PARA AVANZAR NA INCLUSIÓN E PARTICIPACIÓN SOCIAL DAS PERSONAS CON AACC E DAS SÚAS FAMILIAS
 • Promover a imaxe social de ASAC Galicia en representación do colectivo AACC.
 • Dar visibilidade á súa realidade, necesidades e capacidades.
 • Impulsar a comunicación interna para favorecer o intercambio de información e a participación das familias ASAC.
3. AVANZAR NA CONVERXENCIA, COHESIÓN E COMPROMISO DAS DIFERENTES ASOCIACIÓNS AACC NACIONAIS
 • Incrementar e desenvolver o movemento asociativo a nivel estatal.
4. PROMOVER A INVESTIGACIÓN E PROPICIAR A TRANSFERENCIA DE COÑECEMENTOS SOBRE AACC
 • Promover a investigación sobre AACC
 • Xerar coñecementos sobre AACC e transferilos aos axentes sociais.
 • Fomentar o desenvolvemento organizativo en base a modelos de calidade e boas prácticas.
5. IMPLANTAR UNHA ESTRUTURA ORGANIZATIVA QUE ASEGURE A SOSTIBILIDADE DE ASAC GALICIA A MEDIO E LONGO PRAZO
 • Orientar as actividades de ASAC Galicia ás necesidades do colectivo.
 • Implantar unha estrutura organizativa efectiva ao servizo da identidade e a estratexia da Asociación.
 • Asegurar a sostibilidade económica.
 • Promover a calidade e mellora continua.