Onde o Talento se converte en Emoción

ALTAS CAPACIDADES... SENSIBILIDADE E VISIBILIDADE

ASAC GALICIA

Creada no ano 1995 e con sede en Santiago de Compostela, a Asociación de Altas Capacidades de Galicia (ASAC Galicia) é unha asociación sen ánimo de lucro formada e dirixida polas familias de nenos e nenas con altas capacidades.

ASAC Galicia colabora estreitamente coa Unidade de Atención Educativa en Altas Capacidades da Universidade de Santiago de Compostela para o establecemento dun marco de actuación en actividades de investigación e estudo das Altas Capacidades na Comunidade Autónoma de Galicia. Conxuntamente participan en proxectos de innovación e mellora das actuacións psicoeducativas con rapaces e rapazas con altas capacidades e no deseño de actividades e programas educativos para o desenvolvemento integral do colectivo.

DATAS PRIMEIRO CUADRIMESTRE

RONSEL DO CAMPUS 2018-2019

   06 outubro
   20 outubro
   10 novembro
   24 novembro
   01 decembro
   15 decembro
   12 xaneiro 2019
   19 xaneiro 2019
   02 febreiro 2019

DATAS SEGUNDO CUADRIMESTRE

RONSEL DO CAMPUS 2018-2019

   16 de febreiro
   09 de marzo
   23 de marzo
   13 de abril
   27 de abril
   11 de maio
   25 de maio
   08 de xuño
   15 de xuño