Onde o Talento se converte en Emoción

ALTAS CAPACIDADES... SENSIBILIDADE E VISIBILIDADE

ASAC GALICIA

Creada no ano 1995 e con sede en Santiago de Compostela, a Asociación de Altas Capacidades de Galicia (ASAC Galicia) é unha asociación sen ánimo de lucro formada e dirixida polas familias de nenos e nenas con altas capacidades.

ASAC Galicia colabora estreitamente coa Unidade de Atención Educativa en Altas Capacidades da Universidade de Santiago de Compostela para o establecemento dun marco de actuación en actividades de investigación e estudo das Altas Capacidades na Comunidade Autónoma de Galicia. Conxuntamente participan en proxectos de innovación e mellora das actuacións psicoeducativas con rapaces e rapazas con altas capacidades e no deseño de actividades e programas educativos para o desenvolvemento integral do colectivo.

DATAS PRIMEIRO CUADRIMESTRE

RONSEL DO CAMPUS 2023-2024

   ---------- Sesión 1 (PRESENCIAL)
   ---------- Sesión 2 (ONLINE)
   ---------- Sesión 1 (PRESENCIAL)
   ---------- Sesión 3 (ONLINE)
   ---------- Sesión 4 (ONLINE)
   ---------- Sesión 2 (PRESENCIAL)
   ---------- Sesión 5 (ONLINE)
   ---------- Sesión 3 (PRESENCIAL)
   ---------- Sesión 6 (ONLINE)

DATAS SEGUNDO CUADRIMESTRE

RONSEL DO CAMPUS 2023-2024

   ---------- Sesión 4 e Sesión 5 (PRESENCIAL)
   ---------- Sesión 7 (ONLINE)
   ---------- Sesión 6 (PRESENCIAL)
   ---------- Sesión 8 (ONLINE)
   ---------- Sesión 7 (PRESENCIAL)
   ---------- Sesión 9 (ONLINE)
   ---------- Sesión 8 (PRESENCIAL)
   ---------- Sesión 10 (ONLINE)