Onde o Talento se converte en Emoción

ALTAS CAPACIDADES... SENSIBILIDADE E VISIBILIDADE

ASAC GALICIA

Creada no ano 1995 e con sede en Santiago de Compostela, a Asociación de Altas Capacidades de Galicia (ASAC Galicia) é unha asociación sen ánimo de lucro formada e dirixida polas familias de nenos e nenas con altas capacidades.

ASAC Galicia colabora estreitamente coa Unidade de Atención Educativa en Altas Capacidades da Universidade de Santiago de Compostela para o establecemento dun marco de actuación en actividades de investigación e estudo das Altas Capacidades na Comunidade Autónoma de Galicia. Conxuntamente participan en proxectos de innovación e mellora das actuacións psicoeducativas con rapaces e rapazas con altas capacidades e no deseño de actividades e programas educativos para o desenvolvemento integral do colectivo.

DATAS PRIMEIRO CUADRIMESTRE

RONSEL DO CAMPUS 2019-2020

   26 outubro 2019
   16 novembro 2019
   30 novembro 2019
   14 decembro 2019
   21 decembro 2019
   11 xaneiro 2020
   18 xaneiro 2020
   01 febreiro 2020
   15 febreiro 2020

DATAS SEGUNDO CUADRIMESTRE

RONSEL DO CAMPUS 2019-2020

   29 febreiro 2020
   14 marcha 2020
   28 marcha 2020
   18 abril 2020
   25 abril 2020
   9 maio 2020
   16 maio 2020
   30 maio 2020
   13 xuño 2020