Onde o Talento se converte en Emoción

ALTAS CAPACIDADES... SENSIBILIDADE E VISIBILIDADE

ASAC GALICIA

Creada no ano 1995 e con sede en Santiago de Compostela, a Asociación de Altas Capacidades de Galicia (ASAC Galicia) é unha asociación sen ánimo de lucro formada e dirixida polas familias de nenos e nenas con altas capacidades.

ASAC Galicia colabora estreitamente coa Unidade de Atención Educativa en Altas Capacidades da Universidade de Santiago de Compostela para o establecemento dun marco de actuación en actividades de investigación e estudo das Altas Capacidades na Comunidade Autónoma de Galicia. Conxuntamente participan en proxectos de innovación e mellora das actuacións psicoeducativas con rapaces e rapazas con altas capacidades e no deseño de actividades e programas educativos para o desenvolvemento integral do colectivo.

DATAS PRIMEIRO CUADRIMESTRE

RONSEL DO CAMPUS 2021-2022

   ----
   ----
   ----
   ----
   ----
   ----
   ----
   ----
   ----

DATAS SEGUNDO CUADRIMESTRE

RONSEL DO CAMPUS 2021-2022

   13 marzo 2021
   27 marzo 2021
   10 abril 2021
   24 abril 2021
   8 maio 2021
   22 maio 2021
   29 maio 2021
   12 xuño 2021
   19 xuño 2021