INICIATIVAS ASAC

ASAC desenvolve iniciativas encamiñadas a conseguir os fins da asociación, que non son outros máis que apoiar ás persoas con AACC e ás súas familias, reivindicar os seus dereitos e favorecer a súa integración social e a igualdade de oportunidades.

Neste sentido, leva a cabo accións como as seguintes:

  • Campañas de sensibilización das altas capacidades como necesidade específica de apoio educativo.
  • Campañas de promoción dunha visión das altas capacidades afastadas dos estereotipos sobre este colectivo e baseada na evidencia científica.
  • Cooperación con organismos e entidades para conseguir unha atención especializada para as altas capacidades no marco escolar e extraescolar.
  • Fomento da converxencia asociativa con outras entidades coas que se poidan levar a cabo accións conxuntas a prol da atención á diversidade.
  • Asesoramento ás familias con nenos con altas capacidades e aos profesionais e entidades involucradas na súa atención.
  • Formación para toda a comunidade educativa e para todos os colectivos implicados, directa ou indirectamente, en detectar, identificar e atender aos nenos con altas capacidades.
  • Fomento da investigación universitaria e científica en torno ás altas capacidades.

28
OUT

CALENDARIO ASAC GALICIA 2020

Calendario 2020

Familias de ASAC Galicia. Este ano queremos realizar un calendario no que os socios mais importantes de ASAC Galicia sexan os protagonistas do calendario e os principais artífices. Queremos...

28/10/2019      821 lérona
23
XUÑ

II EDICIÓN DO CURSO DE FORMACIÓN EN AACC: O TRIÁNGULO MÁXICO

Formación para profesorado en activo de infantil, primaria e secundaria

Seguindo a liña de desenvolvemento de iniciativas enfocadas a dar visibilidade e fomentar a sensibilización e atención dos nenos e nenas con altas capacidades intelectuais, ASAC Galicia...

23/06/2018      811 lérona
  1