A Nosa Identidade

Misión e Valores

Misión

Asac Galicia ten como misión apoiar ás persoas con AACC e ás súas familias promovendo a reivindicación e o exercicio dos seus dereitos, co obxectivo de favorecer a súa calidade de vida e conseguir a igualdade de oportunidades.

Neste senso, representa institucionalmente ao colectivo e promove, coordina e realiza no ámbito autonómico e estatal accións de defensa do colectivo, de sensibilización e investigación, de desenvolvemento e implantación de programas baseados no coñecemento científico e a boa práctica, así como iniciativas que favorecen a inclusión e participación social, a formación e o asesoramento de profesionais, familias e persoas con AACC.

Valores

ASAC Galicia e as persoas que forman parte da mesma relaciónanse e actúan conforme aos seguintes valores:

1. Especialización e Individualidade

Dada a heteroxeneidade das Altas Capacidades, faise necesario proporcionar contextos adaptados e dispor de apoios flexibles e diversos que respondan ás situación e necesidades individuais dos nenos e nenas con AACC.

2. Reivindicación

ASAC Galicia é una asociación promovida por familias que defenden con gran implicación os dereitos dos seus familiares AACC.

3. Compromiso e Solidariedade

ASAC Galicia somos todos. O compromiso solidario de todas as familias que a compoñen resulta fundamental para desenvolver a súa misión, asentándose no sentido de pertenza e antepoñendo o ben común aos intereses individuais das organizacións ou persoais dos membros que a integran.

4. Coherencia

ASAC Galicia esfórzase por facilitar contextos nos que as persoas e os seus colaboradores desenvolvan a súa actividade en coherencia coa identidade da organización.

5. Transparencia e Rendemento de Contas

O carácter de ASAC Galicia esixe que a súa actividade e xestión dos recursos se faga con transparencia, favorecendo o rendemento de contas dos resultados que se obteñen.

6. Innovación

A incorporación de iniciativas novas que aumenten a súa efectividade e logro de resultados, fai necesario un compromiso de mellora continua dos procesos que ASAC Galicia leva a cabo coa finalidade de prestar unha mellor atención ao colectivo ao que se debe.