Lexislación

Lexislación Altas Capacidades Galicia

PROTOCOLO PARA A ATENCIÓN EDUCATIVA AO ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS

CUESTIONARIO ESCOLAR DE DEMANDA DE INTERVENCIÓN POR POSIBLES ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS

CUESTIONARIO FAMILIAR DE DEMANDA DE INTERVENCIÓN POR POSIBLES ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS

  1