Procedemento

Reunión coas Familias de Nova Incorporación

ASAC Galicia celebra anualmente dúas reunións para familias de nova incorporación e persoas interesadas en coñecer a labor e funcionamento da Asociación e do programa de enriquecemento Ronsel do Campus.

As familias interesadas en asociarse deben aportar o día da reunión os seguintes documentos cumprimentados debidamente. A falta dalgún dos datos/documentos esixidos pode motivar o rexeitamento da solicitude de admisión:

1. Informe de valoración AACC do neno ou nena
2. Solicitude de admisión
3. Cesión de Dereitos de Imaxe firmada por ambos proxenitores/titores
4. Documento de Datos Bancarios

O Equipo Técnico de ASAC Galicia e a Xunta Directiva serán os encargados de verificar que se dan as condicións e requisitos que se esixen nos Estatutos para adquirir a condición de socio/a.

Cumpridas as especificacións, a nova familia será informada da existencia de praza que deberá aceptar ou rexeitar. Unha vez aceptada, informaráselle da súa inclusión como membro de ASAC Galicia e comezará a gozar de tal condición en todo canto abrangue a dereitos e obrigas.

Documentos

 • NO HAY DOCUMENTOS PARA DESCARGAR
 • 16
  XAN

  REUNIÓN INFORMATIVA E DE ADMISIÓN

  19 DE XANEIRO 2019

  Na Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela: Módulo A - Aula 10, agardámosvos para celebrar unha nova xuntanza para familias interesadas en asociarse a ASAC Gal...

  16/01/2019      705 lérona

  A próxima reunión informativa para familias de nova incorporación celebrarase en xaneiro/febreiro do 2019. A data exacta, hora e ubicación será publicada na nosa web e redes s...

  05/10/2018      578 lérona
    1