Colaboradores

Para maximizar a repercusión das nosas actuacións e aumentar a incidencia das mesmas, cooperamos estreitamente con outros organismos e asociación que comparten as nosas metas e preocupacións.

ASAC Galicia colabora con:

Latento nace como spin off da Universidade de Santiago de Compostela (USC), partindo do coñecemento científico xerado na Unidade de Atención Educativa en Altas Capacidades da USC dirixi...

21/01/2019      1580 lérona

A Unidade de Atención Educativa en Altas Capacidades, dirixida dende 2011 polaDoutora en Psicoloxía Carmen Pomar Tojo, pertence ao Departamento de Psicoloxía Evolutiva e da Educació...

23/06/2018      1733 lérona
  1