RONSEL DO CAMPUS

Ronsel do Campus é un programa de enriquecemento que defende a idea da cooperación e o traballo en equipo a través de módulos de índole artística, científica ou tecnolóxica, entre outros, como base fundamental para o desenvolvemento integral dos nenos e nenas con altas capacidades.

Ronsel procura entender a realidade das altas capacidades seguindo un esquema afastado dun contexto estritamente académico abordando os obxectivos mediante a inclusión de contidos extracurriculares: A educación académica de natureza programada e dirixida xera dificultades no desenvolvemento de experiencias creativas e potenciadoras do pensamento lateral.

Ao longo das diferentes sesións terase en conta os estilos de aprendizaxe máis característicos, a conexión interdisciplinar como punto común de participación, a potenciación da imaxinación, os intereses máis significativos e os patróns de personalidade máis definitorios de cada individuo, proporcionando un modelo práctico baseado na ensinanza adaptativa e individualizada, provista dos procedementos necesarios para detectar os problemas de aprendizaxe, descubrir os principais intereses e elaborar as estratexias de ensinanza e educación óptimas para cada neno e nena con altas capacidades.

Dirección, Coordinación, Supervisión e Desenvolvemento

A dirección do Programa está a cargo da Doutora Carmen Pomar Tojo, Profesora do Departamento de Psicoloxía Evolutiva e da Educación e Directora da Unidade de Atención Educativa en Altas Capacidades.

A coordinación do programa vai da man da psicóloga Miriam Fernández Barreiros, membro da Unidade de Atención Educativa en Altas Capacidades, con traxectoria no programa e ampla experiencia no eido das Altas Capacidades.

O programa conta con un supervisor por nivel para que serva de apoio in situ aos monitores e poida informarlles dos posibles conflitos e das necesidades individuais dos nenos e nenas nos grupos. A supervisión por parte de profesionais amplamente cualificados no eido das altas capacidades e no desenvolvemento integral dos perfís do neno ou nena con altas capacidades, é un eixe do Programa que permite facilitar unha atención equitativa a todos os nenos e nenas que participan no Programa e por ende ás súas familias.

Cada un dos obradoiros do programa será conducido por un especialista no eido temático no que se enmarca o obradoiro.

Todo este grupo de profesionais conforman o que se coñece como Equipo Técnico de ASAC Galicia.

Os Obradoiros

O curso divídese en dous cuadrimestres: un de outubro a febreiro e outro de febreiro a xuño.
Os obradoiros terán lugar cunha periodicidade quincenal, fixándose o calendario dos mesmos ao principio de cada cuadrimestre. Actualmente estanse a desenvolver na Facultade de Psicoloxía e na Facultade de Ciencias da Comunicación (Universidade de Santiago de Compostela – USC).

Dadas as características especiais dos obradoiros, estes daranse a coñecer aos nenos e nenas de cada un dos grupos dos diferentes niveis na primeira sesión do cuadrimestre correspondente.

Só poderán acceder aos obradoiros as persoas socias de ASAC Galicia.
NON HAY INFORMACIÓN ADICIONAL