20
OUT

ACTO INAUGURAL RONSEL DO CAMPUS 2018-2019

Coa presenza da Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

"Respeto á diversidade"_ afirmou a Conselleira de Educación, Universidade e For...

  20/10/2018        Incidencia Organismos        161 lérona
23
XUÑ

MESA DE TRABALLO POLA ESCOLA INCLUSIVA

ASAC - Consellería de Educación: Na procura do Protocolo AACC

En marzo ASAC Galicia reuniuse coa Consellería de Educación e con representantes de entida...

  23/06/2018        Incidencia Organismos        133 lérona

Aquela primeira e ambiciosa reunión consolidou o camiño ata o 09 de maio do 2018 día ...

  23/06/2018        Incidencia Organismos        146 lérona
22
XUÑ

CAMPAÑA DE PEDIATRAS

GIFTED. Detecta. Abrelles o camiño.

Presentando os nenos e nenas con Altas Capacidades un perfil neuropsicolóxico cualitativamente ...

  22/06/2018        Incidencia Organismos        155 lérona