Contacto vía e-mail

Coa xunta directiva de ASAC-Galicia:   proxectoasac@gmail.com

Có equipo técnico de Ronsel do Campus:   equipo.tecnico@altascapacidades.org

Contacto vía correo postal

  ASAC-Galicia - Facultade de Psicoloxía - Rúa Xosé María Suárez Núñez s/n, Campus Vida 15782 Santiago de Compostela

ASAC-Galicia - Facultade de Psicoloxía -