Asac,tal e como recollen ós seus estatutos, é unha asociación sen ánimo de lucro financiada na súa meirande parte polas cuotas aportadas polos seus integrantes.

Deforma xeral, os cobros serán realizados mediante domiciliación bancaria nas datas indicadas para cada curso escolar.

Existen dous tipos de cuotas:

Cota de socio/a

A cota de soci@ é de carácter anual. O importe da cota anual é por familia. O cobro realizarase no mes de outubro, ao comezo de cada curso escolar.

Cota por asistencia aos obradoiros de enriquecemento

Os gastos derivados das actividades de enriquecemento ás que asistan os socios e socias de ASAC fináncianse integramente coas aportacións realizadas polos socios e socias de ASAC. Os obradoiros teñen unha programación cuatrimestral, polo que o carácter de esta cota ten esta mesma frecuencia.

  •   Se nunca asistiu aos obradoiros, consulte co equipo técnico para ver se hai praza e lle explicaran cando realizar o ingreso.
  •   Se o neno ou nena xa estaba asistindo aos obradoiros de enriquecemento, teña en conta o acordado en Asamblea ordinaria do 23 de marzo do 2013: